Služby

 • architektonické a zastavovací studie
 • vizualizace návrhů staveb včetně zákresů do fotografií
 • projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
 • projektová dokumentace pro stavební povolení
 • inženýrská činnost v rámci územního a stavebního řízení
 • projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele
 • propočet nákladů stavby, výkaz výměr a položkový rozpočet
 • organizace a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby
 • autorský dozor projektanta
 • výkon technického dozoru investora
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • zajištění kolaudace stavby

© 2014  |  ATELIER PAVLÍČEK, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové nad Labem, 544 01

(+420) 603 202 456  |  www.atelierpavlicek.cz

design: Renografik.cz  |  script: E-profi.cz